आपली भाषा निवडा English (US) | मराठी

आम्हाला सहकार्य करा

बँक तपशील: बँक ऑफ इंडिया
खात्याचे नाव : खुडी शिक्षण प्रसारक
मंडळ ,खुडी.
खाते क्रमांक: १४०७१०११०००५१९९
आयफसी कोड: BKID०००१४०७
एमआयआरसी कोड: ४१६०१३५५४

आमचा पूर्ण पत्ता

खुडी माध्यमिक विद्यालय
खुडी, देवगड
सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र
पिन कोड - ४१६६११
आमचा ई-मेल आयडी - khudihighschool@gmail.com


आपला अभिप्राय नोंदवा