आपली भाषा निवडा English (US) | मराठी


"चांगले शिक्षण हा उज्ज्वल भविष्याचा पाया असतो"


  आमच्याशी संपर्क करण्यासाठी - 

  • श्री. नंदकिशोर शंकर डगरे. - (+९१) ९४०३०७२३२०
  • श्री. अनंत रामचंद्र जोईल. - (+९१) ९७६३८०१७७५
  • श्री. वसंत रावजी मराठे. - (+९१) ९४२१३०६११३
  • श्री. हरेश्वर राणे. - (+९१) ९८६९४२३००५
  • श्री. श्रीराम पाडावे. - (+९१) ९९२००४२८९३
  • श्री. यशपाल जाधव - (+९१) ७३५०४०३००९
  • श्री. नरेंद्र वाळके - (+९१) ९४२०३०५७१०

आमचा पत्ता 

खुडी माध्यमिक विद्यालय
खुडी, देवगड
सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र
पिन कोड - ४१६६११
आमचा ई-मेल आयडी - khudihighschool@gmail.com