आपली भाषा निवडा English (US) | मराठी

शाळेचे आत्तापर्यंतचे निकाल


इयत्ता दहावी चे वार्षिक निकाल

शैक्षणिक वर्ष निकाल
मार्च २०१९ ७८.१२%
मार्च २०१८ १००%
मार्च २०१७ १००%
मार्च २०१६ १००%
मार्च २०१५ ९०%
मार्च २०१४ १००%


इयत्ता दहावी २०१९ अव्वल ४ यशस्वी विद्यार्थी

विद्यार्थी / विद्यार्थिनीचे नाव एकूण टक्केवारी
कु.रोहन संजय जोईल ८२.४०%
कु.शीतल बाबाजी घाडी ७८.००%
कु.शुभम संदीप परब ७५.८०%
कु.मनिष आनंद कदम ७३.६०%

इयत्ता दहावी २०१८ अव्वल ४ यशस्वी विद्यार्थी

विद्यार्थी / विद्यार्थिनीचे नाव एकूण टक्केवारी
कु.पंकज प्रकाश मुणगेकर ८६.४०%
कु.हृतिक वसंत जोईल ८६.००%
कु.करिष्मा प्रभाकर माणगावकर ८३.८०%
कु.सायली सूर्यकांत कदम ८३.६०%